Smještaj u okolici imanja

Na samom imanju Vila Bilogore nalazi se apartman koji mladenci dobivaju gratis i u kojemu mogu prenoćiti.

Što se tiče smještaja za goste u okolici imanja nalaze se Hotel Bilogora, udaljen od imanja 15 km koji može smjestiti 54 osobe i Hotel Kurija Janković, udaljen od imanja 30 km koji može smjestiti 40 osoba. Za goste imanja Vila Bilogore hoteli nude dodatne popuste za smještaj.